Kerkdiensten
Elke zondag is er van 10.00 tot 11.00 uur een oecumenische viering in de kapel voor patiënten, familieleden, medewerkers van het ziekenhuis en bezoekers van buiten. De patiënten die naar de viering willen, worden daarvoor op vrijdag of zaterdag uitgenodigd. Op zondag worden zij door vrijwilligers gehaald en na afloop van de viering weer teruggebracht.
Als u meer wilt weten over het werk van de vrijwilligers of belangstelling hebt voor het doen van vrijwilligerswerk voor de Dienst Geestelijke Verzorging zie: vrijwilligers

Na de viering is er altijd koffie in het personeelsrestaurant waar u kunt napraten met elkaar en met de pastor.

Voorgangers in de vieringen zijn de twee rooms- katholieke en de protestantse geestelijk verzorgers van het OLVG. Op de zondagen gaan zij afwisselend voor en op hoogtijdagen gaan zij gezamenlijk voor. Zie voor de gehele samenstelling van het team geestelijk verzorgers: geestelijk verzorgers

De vieringen worden muzikaal omlijst door goede musici. Elke week is er een organist/pianist voor de begeleiding en de muzikale omlijsting van de viering. Meestal wordt er gezongen door een solist, kwartet of koor.
Als u wilt weten wie er voorgaat per week, wie de organist is en wie de musici zijn, zie kerkdiensten

U bent – ook als u van buiten het ziekenhuis komt - altijd van harte welkom in deze vieringen!