Vrijwilligers
In en rondom de Onze Lieve Vrouwe Kapel zijn vrijwilligers actief op verschillende terreinen.

Patiënten halen en brengen voor de kerkdienst
Op zondagmorgen zijn vrijwilligers aanwezig om patiënten te halen en te brengen naar de oecumenische kerkdienst. Vanaf 9.30 uur gaan zij de afdelingen af om de patiënten met bed of rolstoel of aan de arm naar de kapel te brengen. Tijdens de kerkdienst vervult een aantal van hen liturgische taken en zijn anderen beschikbaar om patiënten waar nodig te helpen. (Als u meer wilt weten over de vieringen in de kapel kijk dan onder Dienst Geestelijke Verzorging -> vieringen.) Na de kerkdienst brengen zij de patiënten die dat willen naar het restaurant voor een gezamenlijk kopje koffie. Uiteindelijk worden alle patiënten weer naar hun kamer gebracht. Rond 11.30 uur zit het werk van deze vrijwilligers er op.
Er wordt gewerkt met een kwartaalrooster waarbij de vrijwilliger kan aangeven welke zondagen hij of zij wel kan/wil en welke niet, met een minimum van één keer per maand.

Patiënten uitnodigen voor de kerkdienst
Op vrijdagmiddag of zaterdag ochtend of -middag bezoeken vrijwilligers de verpleegafdelingen om de patiënten uit te nodigen voor de oecumenische kerkdienst op zondag. Per weekend gaan er drie vrijwilligers op pad.
Zij zijn ongeveer anderhalf uur bezig. Ze werken volgens een rooster en zijn eens in de vier weken aan de beurt.

Als u interesse heeft om één van beide vrijwilligersfuncties te doen, neemt u dan contact op met de Dienst Geestelijke Verzorging, pastor Dirk van den Berg:
of 020-599 2494.